Da Nu
Caption: Direcția educație, tineret și sport sectorul Centru reprezintă o structură specializată de conducere, care se subordonează Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.
Name: DETS
ShortDescription:
LiveURL: http://detscentru.md
Image:
Logo:
LongDescription:

Direcția educație, tineret și sport sectorul Centru |reprezintă o structură specializată de conducere, care se subordonează Direcției Generale  |Educație, Tineret și Sport.

Direcția este organizată şi funcţionează î|n baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărî|rilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor/hotărî|rilor Consiliului mun. Chișinău, dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, altor acte normative din domeniu, precum şi î|n baza Regulamentului propriu de funcționare.
Direcția are statut de persoană juridică și gestionează  |mijiloace financiare bugetare și extrabugetare.


Date: 8/23/2017 12:00:00 AM
ProjectType: Сайты Визитки
Enabled: False
DevDateStart: 6/15/2017 12:00:00 AM
DevDateEnd: 1/1/0001 12:00:00 AM
Duration:
Finalized: False
Tags:
- LocalProject
- DDOS
- Security
Features:
- Google Maps
- Facebook
Librarys:
- FaceBook SDK
JSframeworks:
- Jquery
Databases:
- ORACLE
- My SQL 5
- MS SQL 2012
ProgramingLanguages:
- Objective-C
- Java
- JScript
- vb
- php
- С#
- с++
CMS:
- Jooomla
- WP
Frameworks:
- CI
- ASP.NET
- MVC.NET