Da Nu
Caption:
Name: Revista AMTAP
ShortDescription: Anuarul ştiinţific: Muzică, Teatru, Arte Plastice este o publicaţie ştiinţifico-metodică concepută şi elaborată de către AMTAP şi apare cu regularitate începând cu anul 2002.
LiveURL: http://revista.amtap.md
Image:
Logo:
LongDescription:

Anuarul ştiinţific: Muzică, Teatru, Arte Plastice |este o publicaţie ştiinţifico-metodică concepută şi elaborată de către AMTAP şi apare cu regularitate î|ncepâ|nd cu anul 2002. Anuarul reprezintă o ediţie prestigioasă care î|nsumează rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute de către cadrele ştiinţifico-didactice ale AMTAP şi de la alte instituţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. |

Materialele ştiinţifico-didactice şi metodice reflectă subiecte din domeniul istoriei şi teoriei culturii şi artelor. Articolele şi studiile publicate î|n Anuar au o ţinută ştiinţifică adecvată. Fiecare articol are rezumat î|ntr-o limbă de circulaţie internaţională şi este î|nsoţit de note bibliografice, referinţe.

Toate materialele prezentate sunt recenzate (recenziile se păstrează la redactorul responsabil al ediţiei), iar Anuarul este aprobat şi recomandat pentru publicare de Consiliul Ştiinţific şi Senatul AMTAP. Colegiul de redacţie al Anuarului ştiinţific include personalităţi notorii nu numai din Republica Moldova, ci şi din alte ţări.


Date: 8/1/2017 12:00:00 AM
ProjectType: Сайты Визитки
Enabled: True
DevDateStart: 1/1/0001 12:00:00 AM
DevDateEnd: 1/1/0001 12:00:00 AM
Duration:
Finalized: True
Tags:
- LocalProject
- DDOS
- Security
Features:
- Google Maps
- Facebook
Librarys:
- FaceBook SDK
JSframeworks:
- Jquery
Databases:
- ORACLE
- My SQL 5
- MS SQL 2012
ProgramingLanguages:
- Objective-C
- Java
- JScript
- vb
- php
- С#
- с++
CMS:
- Jooomla
- WP
Frameworks:
- CI
- ASP.NET
- MVC.NET