Da Nu
Caption: SOCIETATEA ȘTIINȚIFICĂ MEDICINA DE URGENȚĂ
Name: SPMU
ShortDescription: Asociaţia obştească Societatea Ştiinţifico-Practică de Medicina de Urgenţă şi Catastrofe din Republica Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate.
LiveURL: http://spmu.md/
Image:
Logo:
LongDescription:

Asociaţia obştească Societatea Ştiinţifico-Practică de Medicina de Urgenţă şi Catastrofe din Republica Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate. Asociaţia este o organizaţie profesională şi ştiinţifică a medicilor, farmaciştilor cu studii superioare şi felcerilor cu studii medii care î|şi desfăşoară activitatea î|n asistenţa medicală de urgenţă, î|nvăţămî|nt şi cercetarea ştiinţifică medicală din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.


Date: 1/5/2018 12:00:00 AM
ProjectType: Сайты Визитки
Enabled: True
DevDateStart: 11/15/2017 12:00:00 AM
DevDateEnd: 1/5/2018 12:00:00 AM
Duration: 51
Finalized: True
Tags:
- LocalProject
- DDOS
- Security
Features:
- Google Maps
- Facebook
Librarys:
- FaceBook SDK
JSframeworks:
- Jquery
Databases:
- ORACLE
- My SQL 5
- MS SQL 2012
ProgramingLanguages:
- Objective-C
- Java
- JScript
- vb
- php
- С#
- с++
CMS:
- Jooomla
- WP
Frameworks:
- CI
- ASP.NET
- MVC.NET